Finn Abrahamsen Privatetterforsker

Jeg har jobbet som privatetterforsker siden september 2007 og oppnådd gode resultater i de fleste sakene gjennom disse årene

Hvorfor bør du velge meg som privatetterforsker?

Lojalitet og konfidensialitet

Gjennom en årrekke lært å behandle hver enkelt med diskresjon og taushet. Finne effektive problemløsinger sammen med konfidensiell behandling som til slutt avgjør det beste utfallet av den enkelte sak. Lojalitet mot oppdragsgiver er absolutt, noe som ligger innbakt med min bakgrunn.

Lang og bred erfaring

Jeg har jobbet som privatetterforsker siden september 2007. Saker jeg har etterforsket gjennom disse årene handler om bedragerier, underslag, vold, brann og familiesaker etter paragraf 219 i straffeloven (familievold) og omsorgssaker generelt.

Les mer ...

Priser og utmerkelser

Gjennom mitt arbeid de siste årene har jeg mottatt flere priser og utmerkelser.

 

Årets Oslo-borger 2004

Åpentsprisen 2004

Kommunikasjonsprisen 2006.

FAPE - Finn Abrahamsen Privatetterforsker

Om oss (mal)

Finn Abrahamsen er født 1949, har kone, to barn og barnebarn.

Jeg er utdannet gjennom forsvarets befalsskole – videre lederutdannelse i fra forsvaret, har 1 års tjeneste i Libanon/Israel og 1 års tjeneste på Balkan 1992.

Jeg har politiskoleutdannelse med en rekke tyngre kurs innen økonomisk kriminalitet, stabstjeneste, lederutdannelse/herunder deltatt i lederutviklingsprogram gjennom flere år. Jeg har også to års tjeneste som politimann på Balkan 93/94 – 97/98.

Til sammen har jeg 37 års tjeneste i politiet med 5 års erfaring med etterforskning i initialfasen/på åsted. Med 10 års erfaring fra Økokrim i Oslo (grove bedragerier, økonomisk utroskap, skattesaker, datakriminalitet), 13 års erfaring som leder for Voldsavsnittet i Oslo – med ansvar for etterforskning, personell og budsjett.

Saksområder: mer en 100 drapssaker, ca. 1000 brann saker pr. år av alle typer, mistenkelig dødsfall/brå død ca. 400 saker pr. år, feil behandling på sykehus med alvorlig skade eller dødsfølge som skyldes manglende vedlikehold, uaktsomhet og andre mangle ved helsevesenet, utpressing og trusler rettet mot næringslivstopper.

Jeg har også erfaring med arbeid i stab både militært og fra politiet, vært ansvarlig for drift av pårørende seksjonen i katastrofer og krevende situasjoner når stab blir etablert i forbindelse større ulykker, katastrofer både i inn og utland.

To ganger pr. år har jeg deltatt i Europol konferanser sammen med politiledere på eget nivå i de fleste land i Europa i de siste 8 årene.

13 års erfaring med kommunikasjon via presse i krevende og dramatiske situasjoner, herunder utstrakt erfaring med å holde presse-konferanser i stressede situasjoner.

Jobbet som privatetterforsker siden 2007. Se omtale under andre faner.

Jeg følger godt med på kriminalitetsutviklingen i Norge og internasjonalt. Det er viktig å være helt oppdatert blant annet på lover og regler og forslag til nye lover for å kunne gjøre en best mulig jobb. Dette er sentrale ting som har opptatt meg hele livet.

Finn Abrahamsen

Privatetterforsker

Intervju om pågripelsen i Kristin-saken

12.07-15

"– Politiet må ta opp igjen alle deres uløste drapssaker

Tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen tror pågripelsen i Kristin-saken har gitt håp til mange pårørende i uløste drapssaker."

 

Trykk på ikon eller tittel for å åpne intervju i ny fane.

Intervju om barneovergrepsaken i Bergen

26.06-15

"Foreldre i sjokk: - Rystende å få vite at deres datter er identifisert som mulig offer

Tidligere polititopp Finn Abrahamsen mener det er ubegripelig at Hordalands-politiet ventet over ett år før de gikk gjennom viktige beslag. Justisminister Anders Anundsen vil undersøke politiets prioriteringer."

 

Trykk på ikon eller tittel for å åpne intervju i ny fane.

Intervju om Erik Jensen-saken

05.06-14

"Finn Abrahamsen om Eirik Jensen-saken."

 

Trykk på ikon eller tittel for å åpne intervju i ny fane.

Mine tjenester

Gransking/etterforsking er det en privatetterforsker utfører på oppdrag for deg slik at du får det svar og dine rettigheter du har krav på. Min bakgrunn, erfaring bygger på troverdighet, verdighet og kvalitet.

Gransking / privatetterforsking

Les mer ...

Rådgiving til offentlig og privat firmaer, herunder privat personer:

Les mer ...

Familiesaker

Les mer ...

Utro ansatte

Les mer ...

Trusler og utpressing

Les mer ...

Oppdrag i utlandet

Les mer ...

Stjålne biler

Les mer ...

Forsikringsselskaper

Les mer ...

Mine samarbeidspartnere

Per Asle Rustad
Per Asle Rustad

Per Asle Rustad

Jan-Arnt Skjolde
Jan-Arnt Skjolde

Jan-Arnt Skjolde

Ibas Ontrack
Ibas Ontrack

Ibas Ontrack

Kontakt meg

99 28 99 95
Hukgrenda 2, 0287 OSLO
Orgnr 998 087 597